• Dante Alighieri (1265-1321)

  Eylül 28, 2011 Edebiyat

  İngiliz şair T. S. Eliot der ki:
  ‘Dante ile Shakespeare dünyayı aralarında paylaşır; bu iki ada eklenebilecek üçüncü bir ad yoktur.’

  Gerçekten de Dante tarafından yazılan Divina commedia’nın (İlahi Komedya) şiir tarihinde bir benzeri daha yoktur.

  Dante gençlik yıllarında dilbilgisi, mantık, retorik öğrenir ve döneminin ünlü düşün adamlarıyla dostluk kurar. Brunetto Latini ona dil bilgisi öğretir ve kişinin dünyada iz bırakması için yapıt üretmesi gerektiğini söyler. Bolognalı şair Guido Guinzelli de Dante’ye duygularını dizelere dönüştürme sanatını öğretir.

  Dante Alighieri’in …

  Devamı →